Apartamenty Koncertowe

Kameralne Miejsce - Komfortowe Apartamenty.

I agree with Terms and Conditions and I've read and agree Privacy Policy.

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestApartamenty Koncertowe sp. z o.o. sp. k. ul. Wczasowa 8, 15-505 Białystok KRS 0000659183 NIP 9662109338 
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu+ 48 85 888 00 07 lub mailowo: kontakt@apartamentykoncertowe.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe uzyskanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.apartamentykoncertowe.pl przetwarzane będą wyłącznie w celu w celu informacyjnym, wg. RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
138 Komfortowych Apartamentów 138 Miejsc Postojowych W garażu podziemnym 3 Budynki w niskiej zabudowie 154,990 złotych - najtańsze mieszkanie

Inwestor

Apartamenty Koncertowe sp. z o.o. sp. k.
ul. Wczasowa 8, 15-505 Białystok
KRS 0000659183 NIP 9662109338